חוות דעת משפטיות

חוות דעת רפואיות משפטיות
בכל  שנה מוגשות לבית המשפט תביעות רבות, הקשורות לרשלנות רפואית, תביעות הנחשבות, ובמיוחד בהשוואה לאחרות, למורכבות מאד. בהתאם לסדרי הדין במשפט הישראלי, לכל תביעה שעניינה נזקי גוף (למעט כאלו העוסקות בתאונות דרכים) יש לצרף חוות דעת רפואית משפטית, שנכתבה על ידי רופא המתמחה בתחום הרפואה הרלוונטי לנזק שנגרם. פרופסור דן צבעוני, מבכירי הקרדיולוגים בישראל ומומחה למחלות לב, מציע שירותי חוות דעת רפואית בנושא רשלנות רפואית הקשורים לתחום התמחותו ומענה נקודתי מקצועי במיוחד.

חשיבותה של חוות דעת רפואית מקצועית

תביעות רשלנות רפואית הן תביעות מורכבות מאד, כאמור. על התובע להוכיח בבית המשפט כי אכן מדובר במקרה של רשלנות רפואית, ושהנזק שנגרם לו, בין אם הפיך או בלתי הפיך, הוא כתוצאה מההליך הרפואי שבוצע. על מנת לבחון את הנזק, את מידת השפעתו על בריאותו של התובע וכן את טיבו, יש להציג בפני בית המשפט חוות דעת רפואית מקצועית, הנכתבת על ידי רופא מומחה. חוות דעת זו, איננה בגדר חובה אמנם, אך היא מומלצת במיוחד. פנייה לעורך דין, המתמחה בתביעות רשלנות רפואית, וצירוף של חוות דעת רפואית אל התביעה, מגדילות את הסיכוי לזכות במשפט ולקבל את הפיצוי המגיע בעקבות רשלנות זו. חוות הדעת הרפואית מהווה כסימוכין חשוב מאד לבית המשפט, סימוכין המציג את הבעיה הרפואית שממנה סובל התובע ואת הקשר שלה אל הרשלנות הרפואית שבוצעה.

פנייה לרופא מומחה לצורך קבלת חוות דעת מתאימה

במסגרת שירותי הרפואה השונים, המוצעים על ידי פרופסור דן צבעוני, ניתנים שירותי חוות דעת רפואית בתביעות רשלנות רפואית (והגנה על נתבעים ברשלנות רפואית) מסוגים שונים,. במהלך השנים צבר פרופסור צבעוני ניסיון רב כמומחה בבית משפט ובכתיבת חוות דעת מסוג זה וברשותו ידע רפואי נרחב מאד בתחום הקרדיולוגיה. במקרים של חשש מרשלנות רפואית

.פרופ צבעוני מרצה בפני עורכי דין בתחום רשלנות רפואית בתחום הקרדיולוגיה.